20
Hoe stemden de blanke hoogopgeleiden?
10
MEER DEMOCRATISCH
2016
MEER REPUBLIKEINS
2012
2004
2008
Trump kon de traditioneel blanke Republikeinse kiezer massaal voor zich winnen én ook een deel van de minderheden - Afro-Amerikanen, Latino's en Aziaten - overtuigen, aldus The New York Times. TOM SONCK
...met een hoog inkomen? tussen 50.000 en 100.000 dollar
40
0
30
...met een gemiddeld inkomen? tussen 30.000 en 50.000 dollar
Volgens geslacht
Mannen stemden massaal voor Trump, veel meer dan voor Obama in 2012. En er stemden nauwelijks minder vrouwen voor Trump t.o.v. vier jaar geleden.
50
Normaal stemmen de meeste mensen met een laag inkomen democratisch, maar die groep is in 2016 sterk verschoven. Het omgekeerde geldt voor mensen met hogere inkomens. Ook hier zien we een verschuiving, maar dan naar democratische kant.
Waar haalde Trump zijn kiezers?
Klik telkens op een jaartal
...met een heel hoog inkomen? Meer dan 100.000 dollar
60
80
100
Bron: The New York Times
Vrouwen
Stemoverschot
Hoe stemden mensen met een laag inkomen? minder dan 30.000 dollar
Hoe stemden de blanke laagopgeleiden?
Volgens inkomen
Latino's
Volgens minderheid
De steun van de Afro-Amerikanen, Latino's en Aziaten voor de democraten is weer enorm, maar net wat minder dan in 2012. Tergelijkertijd stemden meer blanken voor Trump dan voor Obama in 2012.
Mannen
Blanken
Afro-Amerikanen
Trump deed het veel beter dan wat de exitpolls voorspelden. Blanke laagopgeleiden stemden nog massaler voor Trump. Blanke hoogopgeleiden stemden meer democratisch t.o.v. 2012 maar toch won Trump het pleit.
Volgens opleiding
MEER REPUBLIKEINS >
< MEER DEMOCRATISCH
Afro-Amerikanen
Waar haalde Trump zijn kiezers?
Blanken
Hoe stemden de blanke hoogopgeleiden?
INFOGRAFIEKDE UITSLAG ONTCIJFERD
Jaarlijks inkomen meer dan 100.000 dollar
Jaarlijks inkomen tussen 50.000 en 100.000 dollar
Vrouwen
Jaarlijks inkomen tussen 30.000 en 50.000 dollar
Trump kon de traditioneel blanke Republikeinse kiezer massaal voor zich winnen én ook een deel van de minderheden - Afro-Amerikanen, Latino's en Aziaten - overtuigen, aldus The New York Times. (TS)
Hoe stemden de blanke laagopgeleide?
Jaarlijks inkomen minder dan 30.000 dollar
Latino's
Mannen